Privacybeleid

Dit privacybeleid stelt u in en informeert u over hoe DM M.Dooms S.A / N.V gebruikt en beschermt de informatie die u naar ons verzendt, indien aanwezig, wanneer u deze site gebruikt via de volgende URL:

http://www.atelier-dooms.be (hierna de "Site").

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid op elk moment kan worden gewijzigd of aangevuld door DM M.Dooms S.A / N.V in het bijzonder om te voldoen aan wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële of technologische veranderingen. In dat geval wordt de datum van de update duidelijk aangegeven aan het begin van dit beleid. Met deze wijzigingen wordt de gebruiker ingeschakeld zodra deze zijn gepost. Het is daarom aangewezen dat de gebruiker dit beleid van vertrouwelijkheid en het gebruik van cookies regelmatig raadpleegt om meer te weten te komen over eventuele wijzigingen.

I. PERSOONSGEGEVENS

Over het algemeen kunt u de DM M.Dooms S.A / N.V zonder persoonlijke informatie over u te onthullen. In ieder geval bent u op geen enkele manier verplicht om deze informatie door te geven aan DM M.Dooms S.A / N.V.

In geval van weigering kunt u mogelijk niet profiteren van bepaalde informatie of diensten die u hebt aangevraagd. Als zodanig is DM M.Dooms S.A / N.V kan in bepaalde gevallen vereist zijn om u te vragen uw achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en functie in te vullen (hierna uw "Persoonlijke gegevens"). Door deze informatie te verstrekken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze wordt verwerkt door DM M.Dooms S.A / N.V, voor de doeleinden aangegeven in punt 2 hieronder en voor de doeleinden vermeld aan het einde van elk formulier.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 14 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen, wordt u geïnformeerd over de volgende punten:

1. Identiteit van de controller

Dooms Jérome
Chaussée de Haecht 1217,
1130 Bruxelles

2. Doeleinden van de behandeling

http://www.atelier-dooms.be zal waarschijnlijk uw persoonlijke gegevens verwerken :

(a) om u te voorzien van de informatie of diensten die u hebt aangevraagd (in het bijzonder: het versturen van een nieuwsbrief, commerciële aanbieding).

(b) met het doel informatie te verzamelen die ons in staat stelt om onze site, onze producten en diensten (inclusief cookies) te verbeteren; en / of

(c) om contact met u op te nemen over verschillende evenementen met betrekking tot DM M.Dooms S.A / N.V, inclusief productupdate en klantenondersteuning.

3. Ontvangers

Alleen DM M.Dooms S.A / N.V is de ontvanger van uw persoonlijke gegevens. Deze, in individuele of samengevoegde vorm, worden nooit doorgegeven aan een derde partij, niettegenstaande de onderaannemers aan wie DM M.Dooms S.A / N.V aangetrokken (u vindt meer informatie hierover in punt 7 hieronder). Ni DM M.Dooms S.A / N.V, of een van zijn onderaannemers, brengt de persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van zijn site niet op de markt.

4. Houdbaarheid

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard door DM M.Dooms S.A / N.V alleen voor de tijd die overeenkomt met het doel van de verzameling zoals aangegeven in 2 hierboven, dat in geen geval langer kan zijn dan 13 maanden.

5. Computerrechten en -vrijheden

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op het postadres vermeld in punt 1 of door het contactformulier in te vullen (hier).

Recht van toegang tot en communicatie van gegevens

U hebt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die u aanbelangt.

Echter vanwege de beveiligings- en vertrouwelijkheidsverplichting bij de verwerking van persoonlijke gegevens die bij DM M.Dooms S.A / N.V, u wordt geïnformeerd dat uw verzoek zal worden verwerkt op voorwaarde dat u een bewijs van uw identiteit overlegt, inclusief de productie van een scan van uw geldige ID (indien gevraagd door ons speciaal elektronisch formulier) of een ondertekend fotokopie van uw geldige identiteitskaart (indien schriftelijk aangevraagd).

DM M.Dooms S.A / N.V informeert u dat het in voorkomend geval gerechtigd is om zich te verzetten tegen duidelijk onjuiste verzoeken (door hun aantal, hun repetitieve of systematische aard).

Recht om gegevens te corrigeren

Onder dit recht staat de wet u toe om de rectificatie, bijwerking, vergrendeling of verwijdering van gegevens over u te vragen die mogelijk onjuist, incorrect, onvolledig of achterhaald zijn.

U kunt ook algemene en specifieke richtlijnen opstellen met betrekking tot het lot van persoonlijke gegevens na uw overlijden. In dit geval kunnen de erfgenamen van een overledene de overlijdensdatum van hun familielid in overweging nemen en / of de nodige updates aanbrengen.

6. Reactietijd

DM M.Dooms S.A / N.V verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn van maximaal een maand na ontvangst van uw verzoek te reageren op uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of een ander verzoek om aanvullende informatie.

7. Geautoriseerde dienstverleners en overbrenging naar een derde land van de Europese Unie

DM M.Dooms S.A / N.V informeert u dat hij zijn serviceproviders gebruikt.

Onze accommodatie is gevestigd in Zwitserland en wordt beheerd door infomaniak.ch, dat is RGPD-gecertificeerd.

II. BELEID OVER COOKIES

Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij de http://www.atelier-dooms.be, wordt u gewaarschuwd door een banner onder aan uw scherm dat informatie over uw browsen mogelijk wordt opgeslagen in bestanden die "cookies" worden genoemd. Ons cookie-beleid stelt u in staat om de bepalingen die wij implementeren op het gebied van navigatie op onze website beter te begrijpen. Het informeert u met name over alle cookies op onze website, hun doel (deel I) en geeft u de procedure die u moet volgen om ze in te stellen (deel II).

1. Algemene informatie over cookies op de http://www.atelier-dooms.be

DM M.Dooms S.A / N.V, kan overgaan tot de implementatie van een cookie op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel enz.) om een vlotte en optimale navigatie op onze website te garanderen.

"Cookies" zijn kleine, kleine tekstbestanden waarmee we uw computer, tablet of mobiel apparaat kunnen herkennen om de services die we aanbieden te personaliseren.

De informatie die via cookies wordt verzameld, identificeert u op geen enkele manier bij naam. Ze worden uitsluitend gebruikt voor onze eigen behoeften om de interactiviteit en de prestaties van onze website te verbeteren en om u inhoud te sturen die is aangepast aan uw belangencentra. Geen van deze informatie wordt bekendgemaakt aan derden behalve wanneer DM M.Dooms S.A / N.V uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer de openbaarmaking van deze informatie wettelijk verplicht is, op bevel van een rechtbank of een administratieve of gerechtelijke autoriteit die bevoegd is om dit te weten.

Om u beter te informeren over de informatie die cookies identificeren, vindt u hieronder een tabel met de verschillende soorten cookies die kunnen worden gebruikt op de website van DM M.Dooms S.A / N.V, hun doel en hun houdbaarheid.

Provider Naam
Google Analytics _ga, _gid, _gat, _dc_gtm_ Plus d'info
DM M.Dooms S.A / N.V _setting, stat, map Cookies die uw acceptatie van cookies behouden. Duur 12 maanden.

2. Uw voorkeuren instellen voor cookies

U kunt de aanbetaling van cookies op elk moment accepteren of weigeren.

Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij de http://www.atelier-dooms.be, verschijnt onderaan in uw scherm een kort overzicht van informatie over de aanbetaling van cookies en soortgelijke technologieën.

Deze configuratie kan op dit adres worden gewijzigd: http://www.atelier-dooms.be/cookies.php

Afhankelijk van het type cookie dat u gebruikt, is het mogelijk noodzakelijk dat u uw toestemming om te storten en cookies te lezen op uw apparaat verzamelt.

a. Cookies zijn vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen zijn sommige cookies vrijgesteld van de voorafgaande verzameling van uw toestemming voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of uitsluitend bedoeld zijn om communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze omvatten sessie-ID, authenticatie, sessiecookies voor sessiebeheersing en het aanpassen van cookies voor uw interface. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door DM M.Dooms S.A / N.V.

b. Cookies waarvoor u uw toestemming vooraf moet verzamelen

Deze vereiste is van toepassing op cookies van derden die worden beschreven als 'persistent' omdat ze op uw apparaat blijven staan totdat ze worden verwijderd of verlopen.

Omdat dergelijke cookies door derden worden uitgegeven, zijn het gebruik en de deponering onderworpen aan hun eigen privacybeleid, dat u hieronder zult vinden. Deze cookiefamilie omvat doelgroepmeetcookies (inclusief google analytics), advertentiecookies (die DM M.Dooms S.A / N.V Niet gebruiken) en cookies voor het delen van sociale netwerken (inclusief Facebook-cookies). , YouTube, Twitter en LinkedIn).

Publieksmeetcookies bieden statistieken over het gebruik en gebruik van verschillende elementen van de website (zoals de inhoud / pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens helpen de ergonomie van de DM M.Dooms S.A / N.V. Op deze website wordt een meetinstrument voor het publiek gebruikt: google analytics

c. U hebt verschillende hulpmiddelen voor het instellen van cookies

De meeste internetbrowsers zijn standaard geconfigureerd, zodat cookies mogen worden geplaatst. Uw browser biedt u de mogelijkheid om deze standaardinstellingen aan te passen, zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of dat slechts een deel van de cookies wordt geaccepteerd of geweigerd op basis van hun uitgever.

OPGELET: Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de weigering van het deponeren van cookies op uw terminal niettemin waarschijnlijk uw gebruikerservaring zal wijzigen evenals uw toegang tot bepaalde diensten of functionaliteiten van deze website. Waar van toepassing, DM M.Dooms S.A / N.V wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de gevolgen van de achteruitgang van uw navigatievoorwaarden die optreden als gevolg van uw keuze om de cookies die nodig zijn voor het functioneren van de site te weigeren, te verwijderen of te blokkeren. Deze gevolgen kunnen geen schade opleveren en u kunt geen aanspraak maken op enige schadevergoeding voor dit feit.

Met uw browser kunt u ook bestaande cookies op uw apparaat verwijderen of om u op de hoogte te stellen wanneer er nieuwe cookies op uw apparaat worden geplaatst. Wij adviseren u om de gebruikershandleiding van uw browser te raadplegen. Deze instellingen hebben geen invloed op uw navigatie, maar u verliest alle voordelen van de cookie.

Voor elke vraag of extra verzoek om informatie over dit beleid cookies, dank u vriendelijk contact met ons op via ons contactformulier.

Onze website gebruikt cookies om uw informatie te onthouden, om statistieken te verzamelen om de functionaliteit van de site te optimaliseren.